Sectorul mijlociu

Sectorul mijlociu (de la Viena la Bazias) ocupa campia slab accidentata a Panoniei. Valea e larga, cu albie meandrata si lunca bine dezvoltata. Viteza de curgere este de 0,3-1,1 m/s. Printre culmi montane formeaza defilee (Portile Ungariei, Portile Visegradului), unde valea se ingusteaza pana la 0,6-1,5 mii km, iar viteza curentului creste la 2,2-4,7 m/s.